Velkommen til MENY kaffes hjemmeside

Hos MENY kaffe sætter vi en stor ære i at levere en ekstraordinær kvalitet og service til Danmarks virksomheder – store som små.

Kaffe har altid været vores speciale, men for at imødekomme vores kunders behov for en lettere hverdag har vi igennem de sidste 10 år udvidet vores sortiment til også at omfatte et bredt udvalg indenfor søde sager, te og andre varme drikke samt tilbehør og kolde drikke, maskinløsninger af forskellig art, engangsartikler, alt til borddækning, hygiejneartikler og rengøringsartikler.

Vores produktsortiment omfatter i dag over 2.500 varenumre, hvor kvaliteten altid er i højsædet, hvad enten der er tale om vores kaffe og te, maskinløsninger, rengøringsartikler eller serviceniveau.

Indtast venligst dit postnummer, så finder vi din nærmeste MENY forhandler til dig.

Velkommen til MENY kaffe Hovedkontor

9610 4533 - menykaffe@menykaffe.dk

fri levering
høj kvalitet
en fast leveringsdag
fuld returret og ombytning
automatisk genopfyldning og genbestilling

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1
Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser ('Produkter') sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
1.2
Afvigelse fra salgs- og leveringsbetingelserne kan kun ske med MENY kaffes skriftlige tilladelse.

2. Kvittering / ordrebekræftelse

2.1
Aftale mellem MENY kaffe og køber anses først for indgået, når MENY kaffe har fremsendt ordrebekræftelse i form af en elektronisk kvittering. Købers eventuelle indsigelser imod kvitteringens indhold skal foreligge skriftligt og være MENY kaffe i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af køber.
2.2
Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med MENY kaffes skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af MENY kaffe gøres betinget af, at køber erstatter sælgers omkostninger og tab ved annullering eller ændring.

3. Levering

3.1
MENY kaffe tilbyder fragtfri levering på de til kunden normale vareture.
3.2
MENY kaffe leverer overalt i Danmark, dog med fragttillæg for Grønland og Færøerne.

4. Priser

4.1
Alle priser er ekskl. moms.
4.2
Den endelige pris vil fremgå af MENY kaffes faktura, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.
4.3
Ordrer over 1400,00 kr. Leveres fragtfrit på planlagte vareture. Fragtgebyr ved ekspres levering fra 150,00 kr.
4.4
MENY kaffe forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, ændringer i arbejdslønninger, eller lignende forhold.

5. Betaling

5.1
Betaling sker netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.
5.2
Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan MENY kaffe fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 1,5 % per påbegyndt måned.
5.3
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold

6.1
MENY kaffe har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. Følgeskader / Indirekte tab

7.1
MENY kaffe er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

8. Reklamationer

8.1
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til MENY kaffe uden ugrundet ophold.
8.2
Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

9. Force majeure

9.1
MENY kaffe er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for MENY kaffes rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

10. Delvis ugyldighed

10.1
Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennem førlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

11. Tvister

11.1
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelig hed, skal indbringes for retten ved MENY kaffes værneting.

 

Vi sætter en stor ære i vores kunder, store som små

Din garanti for besparelse

Vi giver dig garanti for en betydelig besparelse og meget mere...

Kædeaftale

Med 16 lokale MENY forhandlere dækker vi hele Danmark...

Kvalitetstest -og sikring

Alle vores kaffeblandinger testes gennem rejsen fra bønne til kop...

Din totalleverandør

Med over 2.500 varer og 8 kategorier dækker vi de fleste behov...

Om meny kaffe

Når du handler hos MENY kaffe kan du altid forvente lidt ekstra...

Hos MENY kaffe sætter vi en stor ære i at levere en ekstraordinær kvalitet og service til Danmarks virksomheder – store som små. Kaffe har altid været vores speciale, men for at imødekomme vores kunders behov for en lettere hverdag, har vi igennem de sidste 10 år udvidet vores sortiment til også at omfatte et bredt udvalg indenfor søde sager, te og andre varme drikke samt tilbehør og kolde drikke, maskinløsninger af forskellig art, engangsartikler, alt til borddækning, hygiejneartikler og rengøringsartikler. Vores produktsortiment omfatter i dag over 2.500 varenumre, hvor kvaliteten altid er i højsædet, hvad enten der er tale om vores kaffe og te, maskinløsninger, rengøringsartikler eller serviceniveau. Med vores 16 forhandlere, fordelt i hele Danmark, vil du altid opleve at du har vores forhandlere tæt på. Løber du en dag tør for eksempelvis kaffe, lægger vi gerne vejen forbi, så jeres hverdag kan forløbe som den skal. Vi ved nemlig hvor vigtigt det er altid at kunne tilbyde kunderne en god kop kaffe – det er trods alt ofte.